Privacy Statement The Athletes Foot.be
Versie november 2017

Algemeen
The Athlete’s Foot, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving.

Deze website wordt beheerd door The Athlete’s Foot als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij je naar www.euretco.com. Wanneer je deze internetsite bezoekt, kan The Athlete’s Foot persoonsgegevens van je verwerken. The Athlete’s Foot zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door The Athlete’s Foot met betrekking tot deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

• Wij verwerken verschillende persoonsgegevens: geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, bezorg- en/of factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en bedrijfsnaam. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien een bepaalde verwerking gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht die toestemming later in te trekken. Intrekking maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd;
• Wij zullen persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, die derden onze verwerkers zijn of met jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming;
• Wij bewaren persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn;
• Je hebt de mogelijkheid jezelf aan te melden voor de nieuwsbrieven van The Athlete’s Foot en/of de partners van The Athlete’s Foot. Je kunt jezelf op elk gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrieven;
• Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen;
• IP-adressen worden vastgelegd enkel om misbruik te traceren en daders te achterhalen.

Wij beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren, zoals betaaldienstverleners en bezorgdiensten. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder jouw voorafgaande toestemming.

Doeleinden van gegevensverwerking
The Athlete’s Foot verzamelt en verwerkt jouw gegevens uitsluitend met als doel om haar dienstverlening aan jou en aan jou te verstrekken informatie op een zo goed en efficiënt mogelijke manier te kunnen laten verlopen. The Athlete’s Foot verzamelt jouw gegevens om (koop)overeenkomsten uit te voeren, marketingacties op te zetten en webstatistieken te genereren om haar diensten en producten en de functionaliteit van deze internetsite te verbeteren. Jouw gegevens zullen nimmer worden aangewend voor commerciële doeleinden van derden.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in de gegevens die The Athlete’s Foot over je verwerkt. Tevens heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze verzoeken kun je richten tot het adres onderaan dit Privacy Statement. The Athlete’s Foot zal je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afmelden voor de nieuwsbrief
Indien je je hebt aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven (of deze van een van onze partners) en je op een later tijdstip geen prijs meer stelt op de nieuwsbrieven die The Athlete’s Foot of één van onze partners je stuurt, dan kun je door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief jezelf afmelden.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies
The Athlete’s Foot plaatst een aantal cookies op jouw apparaat om jouw ervaring online te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan jouw browser. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van jouw browser te wijzigen. The Athlete’s Foot gebruikt alleen session cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server teneinde de juiste informatie te tonen aan de gebruiker. Bij een bezoek aan deze website worden geen tracking cookies geplaatst.
Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elke cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan jouw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden om je tijd te besparen; een cookie kan de webserver vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken.

Contact opnemen met The Athlete’s Foot
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt je contact met ons opnemen via het contactformulier of op onderstaand adres:

The Athlete’s Foot
t.a.v. klantenservice
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: klantenservice@theathletesfoot.be

Wijzigingen Privacy Statement
The Athlete’s Foot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2017 The Athlete’s Foot /Euretco B.V., Hoevelaken